GEEN WACHTLIJST, SNEL GEHOLPEN

VEEGBEWIJS VOOR VERZEKERING

GEEN VOORRIJKOSTEN

Schoorsteenbrand Aalsmeer?

Wij voorkomen een potentiële schoorsteenbrand!

Schoorsteenbrand Aalsmeer

Schoorsteenbrand Aalsmeer? Een schoorsteenbrand doormaken is een alarmerende ervaring. Dit soort branden kan niet alleen grote schade aan uw huis veroorzaken, maar ook een ernstig gezondheidsrisico voor de inwoners vormen.

Deze site biedt uitgebreide informatie over hoe u signalen van een op handen zijnde schoorsteenbrand kunt detecteren en welke acties u dient te ondernemen als u denkt dat uw schoorsteen brandt.

Maakt u zich zorgen over de kans op een schoorsteenbrand in uw huis? We raden aan om niet af te wachten. Door een afspraak met een expert te regelen, kunt u mogelijke risico’s vroegtijdig opsporen en aanpakken.

Als u erop gericht bent om de kans op een schoorsteenbrand te verminderen, staan wij voor u klaar. Neem contact op via 0297 202 937 en we regelen met plezier een inspectie om uw huis in Aalsmeer brandveilig te maken. Wij voorkomen uw Schoorsteenbrand Aalsmeer.

Schoorsteenveger Aalsmeer

Voor wie het heerlijke gevoel van een warm haardvuur of kachel waardeert, is het essentieel om de schoorsteen goed te onderhouden. Dit betekent dat uw schoorsteen regelmatig gecheckt en gereinigd dient te worden.

Stevig onderhoud van uw schoorsteen leidt niet enkel tot een betere verbranding, maar verlaagt ook de kans op ongeplande branden. Een goed verzorgde schoorsteen is minder geneigd om problemen te ondervinden.

Voor degenen die het hele jaar door hun haard of kachel intensief gebruiken, raden we aan om minimaal twee keer per jaar een schoorsteenveger te laten komen. Als u uw haard of kachel slechts af en toe gebruikt, volstaat een jaarlijkse onderhoudsbeurt.

Overweegt u om uw schoorsteen te laten controleren en schoonmaken? Aarzel niet en bereik Schoorsteenveger Aalsmeer via 0297 202 937 voor topkwaliteit service.

Hoe ontstaat een schoorsteenbrand?

Het ontstaan van schoorsteenbranden kan worden toegeschreven aan verschillende oorzaken. Een van de meest gangbare redenen hiervoor is een onjuist ontworpen of geconstrueerde schoorsteen.

Het wordt vooral gevaarlijk wanneer een schoorsteen is uitgerust met een rookkanaal dat niet in de juiste verhouding staat tot de haard of kachel waarop het is aangesloten.

In gevallen waar het rookkanaal buitensporig groot is, zal er onvoldoende trek zijn. Dit leidt ertoe dat rookgassen in de schoorsteen blijven circuleren. Als deze gassen afkoelen, kunnen ze zich vermengen en creosoot vormen, een zeer brandbaar teerachtig materiaal.

Aan de andere kant, wanneer het rookkanaal te nauw is, kunnen de rookgassen moeilijk ontsnappen. Wanneer creosoot zich ophoopt in zo’n beperkt rookkanaal, neemt de kans dat dit materiaal vlam vat aanzienlijk toe.

Naast deze bouwkundige tekortkomingen kunnen externe elementen, zoals de aanwezigheid van vogelnesten, bladeren of andere voorwerpen die per ongeluk in de schoorsteen belanden, ook aanleiding geven tot brand.

Daarbij vormen verbrandingsresten, die zich aan de binnenkant van het rookkanaal kunnen verzamelen – met name wanneer men kolen of stookolie gebruikt – een ander prominent risico.

In tegenstelling hiermee is het risico op schoorsteenbrand bij gebruik van gasgestookte haarden en kachels aanzienlijk geringer. Deze veroorzaken namelijk veel minder vervuiling in het rookkanaal.

Als uw streven is om de kans op een schoorsteenbrand zo klein mogelijk te houden, staan we voor u klaar. Neem voor deskundig advies en onderhoud contact met ons op via 0297 202 937.

Hoe herkent u een schoorsteenbrand?

Het tijdig detecteren van een schoorsteenbrand is essentieel om snel in te kunnen grijpen en daarmee ernstige consequenties te voorkomen. Maar hoe kunt u vaststellen dat uw schoorsteen daadwerkelijk brandt?

Een abrupte toename van rook, die zowel uit de schoorsteen kan spuiten als uw woonvertrekken kan infiltreren, dient als een onmiskenbaar waarschuwingssignaal.

Daarnaast is een ander veelvoorkomend teken een krachtig, bulderend of sissend geluid, dat te vergelijken valt met hevige windvlagen of een voorbijrazende trein.

Dit specifieke geluid wordt veroorzaakt doordat het vuur zuurstof aantrekt voor de verbranding. Bovendien kan een sterke geur van roet of verbrand materiaal eveneens een indicatie zijn van een schoorsteenbrand.

Indien u vermoedt dat uw schoorsteen in brand staat of wanneer u andere risicofactoren waarneemt, is het cruciaal om zonder aarzeling te handelen.

Om de kans op een schoorsteenbrand te minimaliseren, is consequent onderhoud onontbeerlijk. Denk eraan om uw schoorsteen met regelmaat te laten schoonmaken en controleren. Voor het vastleggen van een onderhoudssessie kunt u ons bereiken via 0297 202 937.

Wat te doen bij een schoorsteenbrand?

Wanneer u te maken krijgt met een schoorsteenbrand, is direct handelen cruciaal. Snelle en doortastende actie kan verdere schade aan uw huis minimaliseren en eventuele risico’s beperken.

Als u denkt dat er een schoorsteenbrand gaande is, moet uw eerste actie zijn om onverwijld 112 te bellen en de brandweer in te lichten. Als dit haalbaar is, sluit dan de luchtklep van de schoorsteen en probeer te voorkomen dat er meer zuurstof het vuur bereikt, wat de vlammen kan versterken.

Ondertussen, in afwachting van de komst van de brandweer, kunt u proberen het vuur te doven met behulp van zand of zout. Vermijd het gebruik van water, omdat dit kan verdampen en een explosie kan veroorzaken, wat mogelijk leidt tot beschadiging van het rookkanaal en bijkomende risico’s.

Na het blussen is het essentieel om uw woning goed te luchten door deuren en ramen volledig te openen. Dit zorgt voor de snelle afvoer van rook en gevaarlijke gassen.

Hoe voorkomt u een schoorsteenbrand?

De gedachte aan een schoorsteenbrand is voor niemand aangenaam. Het goede nieuws is dat de waarschijnlijkheid van zo’n brand aanzienlijk kan worden verlaagd met consequent onderhoud en enkele basispreventieve stappen.

Een zorgvuldig onderhouden en consistent geveegde schoorsteen heeft een veel kleiner risico op brand. We adviseren om uw schoorsteen minimaal één à twee keer per jaar door een expert te laten reinigen.

Een deskundige schoorsteenveger doet niet alleen het reinigingswerk, maar controleert ook op mogelijke mankementen, zoals scheuren, gaten of andere bouwkundige issues.

Het is tevens essentieel om uw schoorsteen regelmatig en zorgvuldig te reinigen en alleen de aangewezen brandstof voor uw specifieke haard of kachel te gebruiken. Een optimale luchtcirculatie rondom en in uw schoorsteen is ook belangrijk.

Verder is het verstandig om niet te stoken bij windstilte of dichte mist en een dunne aslaag in de asbak te handhaven voor de beste verbranding. Gebruik enkel gecertificeerde aanmaakproducten en laat nooit een brandende haard onbeheerd achter.

Door uw schoorsteen geregeld te laten vegen en controleren, beschermt u uw huis optimaal tegen schoorsteenbranden. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Schoorsteenveger Aalsmeer op 0297 202 937.

Onverzekerd bij een schoorsteenbrand

Verzekeringsmaatschappijen wijzen vaak op het cruciale belang van frequente schoorsteenverzorging. Indien een brand uitbreekt in een schoorsteen die niet consistent is schoongemaakt of verzorgd, kan uw verzekering besluiten om de schade niet volledig of slechts ten dele te vergoeden.

Wanneer blijkt dat uw schoorsteen niet regelmatig onderhoud heeft gehad, zoals het overslaan van de jaarlijkse schoonmaak, kan dit door de verzekeraar worden gezien als nalatig of uitstel van onderhoud van uw zijde. In zo’n geval kan de verzekeraar kiezen om geen compensatie te geven voor de schade.

Hoewel het niet wettelijk verplicht is, heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu sinds 1992 aanbevolen om uw schoorsteen minimaal eenmaal per jaar deskundig te laten reinigen.

Om te zorgen dat u bij een schoorsteenbrand gedekt bent, is het wijs om te zorgen voor regelmatig onderhoud. Voor het plannen van een onderhoudsbeurt kunt u ons bereiken op 0297 202 937.

Een schoorsteenveger inschakelen?

Het behoud van een schone schoorsteen is cruciaal voor zowel de efficiëntie van uw kachel of haard als voor de algemene veiligheid van uw huis. Met de tijd kunnen elementen zoals roet en creosoot zich ophopen, wat niet alleen de luchtdoorstroming belemmert, maar ook het gevaar voor branden verhoogt.

Professioneel onderhoud voor uw schoorsteen kent diverse voordelen. Een gespecialiseerde schoorsteenveger heeft niet alleen de juiste gereedschappen en expertise om de schoorsteen gedegen te controleren en te reinigen.

Verder kunnen vroege indicaties van problemen, zoals barsten in de stenen, blokkades door broedende vogels of schade aan de top van de schoorsteen, tijdig worden opgemerkt en aangepakt voordat deze leiden tot grotere, duurdere problemen.

Door uw schoorsteen regelmatig te laten controleren en onderhouden, zorgt u niet alleen voor een langere levensduur, maar kunt u ook genieten van uw haard of kachel in de wetenschap dat uw thuis veilig is.

Schoorsteenveger Aalsmeer zet zich in voor kwaliteit en professionaliteit. Voor gemoedsrust over de staat van uw schoorsteen, neem gerust contact met ons op via 0297 202 937.

Wilt u veilig en verantwoord stoken?

Bel nu voor gratis advies!

Onze Schoorsteenvegerdiensten

blurb-img-schoorsteenveger

Schoorsteenveger

Bent u opzoek naar een schoorsteenveger in Aalsmeer? Neem direct contact op!

blurb-img-schoorsteenveger

Vogelnest verwijderen

Zit er een vogelnest in uw schoorsteen? Wij helpen u graag bij het verwijderen van het nest.

blurb-img-schoorsteenveger

Schoorsteenbrand

Wilt u een schoorsteenbrand voorkomen? Laat uw schoorsteen dan regelmatig reinigen.

blurb-img-schoorsteenveger

Zelf schoorsteenvegen

Wilt u zelf uw schoorsteen vegen? Neem dan een kijkje op onze pagina over schoorsteenvegen.

blurb-img-schoorsteenveger

Schoorsteeninspectie

Wilt u een schoorsteeninspectie laten uitvoeren? Neem dan contact op met Schoorsteenveger Aalsmeer.

blurb-img-schoorsteenveger

Creosoot verwijderen

Heeft u te maken met creosoot in uw schoorsteen? Neem dan contact op met Schoorsteenveger Aalsmeer.

Werkwijze Schoorsteenveger Aalsmeer

\

1.

Afspraak

Via telefoon/mail plannen we een afspraak.

\

2.

Vegen

Wij vegen uw schoorsteen/rookkanalen.

\

3.

Veilig stoken

U kunt weer veilig & verantwoord stoken.

Veelgestelde Vragen

Waarom moet ik mijn schoorsteen laten vegen?

Een reden waarom u uw schoorsteen moet laten vegen is voor de veiligheid van u en uw huisgenoten. Het risico op een schoorsteenbrand is vele malen kleiner bij een schone schoorsteen.

Daarnaast is een schone schoorsteen beter voor het milieu! Een schone schoorsteen stoot namelijk minder schadelijke stoffen uit.

Hoe vaak moet ik mijn schoorsteen vegen?
Dit hangt af van hoe vaak u gebruik maakt van uw schoorsteen. Gebruikt u de schoorsteen dagelijks? Dan raden wij u aan om uw schoorsteen minimaal twee keer per jaar te laten vegen. Op het moment u de schoorsteen niet dagelijks gebruikt, raden wij u aan dit minimaal één keer per jaar te doen.

Twijfelt u of u uw schoorsteen moet laten vegen? Neem dan gerust contact op met Schoorsteenveger Aalsmeer via 0297 202 937. Wij helpen u graag!

Wanneer moet ik de schoorsteenveger bellen?

U kunt uw schoorsteen het hele jaar door laten vegen. Houdt er rekening mee dat het een stuk drukker is aan het einde van het jaar! Maak daarom tijdig een afspraak. Het is ook mogelijk om uw schoorsteen in de zomer te laten vegen!

Hoe stook ik op een veilige en gezonde manier?

De manier van stoken heeft veel invloed op het vrijkomen van schadelijke stoffen. Een aantal tips om goed te stoken:

  • Een haard of kachel op gas is minder schadelijk dan een haard of kachel op hout.
  • Laat uw toestel en schoorsteen installeren door een erkende installateur.
  • Laat uw schoorsteen minstens eenmaal per jaar vegen.
  • Stook alleen geschikte brandstoffen.
  • Stook niet bij mistig of windstil weer.
Kan de schoorsteenveger mijn schoorsteen inspecteren?
Ja, dat kan zeker. Tijdens een schoorsteen inspectie controleren wij uw schoorsteen onder andere op beschadigingen, losgeraakt steen of lood, scheuren in de bovenplaat en opstoppingen in het schoorsteenkanaal. Door deze problemen tijdig te signaleren, wordt grote schade voorkomen.

Wilt u een schoorsteen inspectie laten uitvoeren? Bel dan gerust met Schoorsteenveger Aalsmeer op 0297 202 937.

Is een haard of kachel slecht voor het milieu?
Dat is afhankelijk van uw haard of kachel. Tijdens het stoken van hout of andere vaste brandstoffen komen veel stoffen vrij, zowel binnen- als buitenshuis. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor het milieu, voor de gezondheid; ze kunnen leiden tot overlast voor omwonenden.

Om deze negatieve effecten zo klein mogelijk te houden, raden wij u aan goed na te denken over de brandstof van uw haard of kachel. Haarden en kachels op aardgas stoten relatief weinig schadelijke stoffen uit en is dus minder schadelijk dan een haard of kachel op hout.

Hoe voorkom ik een schoorsteenbrand?
Een schoorsteenbrand is erg vervelend. De kans op een schoorsteenbrand is aanzienlijk kleiner wanneer een schoorsteen goed onderhouden wordt. Een schone schoorsteen kan niet in brand vliegen!

Laat uw schoorsteen daarom één of twee keer per jaar vegen door een ervaren schoorsteenveger. Een schoorsteenveger kijkt ook uit naar andere mankementen in of aan uw schoorsteen, zoals scheuren of lekken.

Wilt u een schoorsteenbrand voorkomen? Wij helpen u hier graag bij! Neem contact op met Schoorsteenveger Aalsmeer via 0297 202 937.

Kan ik zelf mijn schoorsteen vegen?

Dat is mogelijk. Echter heeft u, wanneer u uw schoorsteen laat vegen door een ervaren schoorsteenveger, wel de zekerheid dat dit op een goede manier gedaan is.

Daarnaast krijgt u van de schoorsteenveger een bewijs van vegen. Uw verzekeraar kan naar dit bewijs vragen op het moment dat u te maken krijgt met brand in uw haard, kachel of schoorsteen.

Wat doe ik als er zwarte rook uit mijn schoorsteen komt?
Zwarte rook uit een schoorsteen is een effect van slecht stoken. Donkere rook betekent een onvolledig verbrandingsproces. In veel gevallen zien we dat dit komt door een slecht trekkende schoorsteen, te weinig luchttoevoer of ongeschikt brandstof.

Witte of kleurloze rook betekent veelal dat het verbrandingsproces goed verloopt.

Ben ik verzekerd bij schoorsteenbrand?
In veruit de meeste gevallen wel. Sommige verzekeraars willen een bewijs van vegen zien. Wij raden u daarom aan het bewijs van de schoorsteenveger ten alle tijden te bewaren.

Wilt u zeker zijn dat u verzekerd bent bij schoorsteenbrand? Neem dan gerust contact op met Schoorsteenveger Aalsmeer via 0297 202 937.

Wat doe ik als er een vogelnest in mijn schoorsteen zit?
Op het moment dat er een nestje in uw schoorsteen zit, raden wij u aan de hulp in te schakelen van een ervaren schoorsteenveger.

U mag een vogelnest niet zomaar verwijderen. Wanneer de vogels in het broedseizoen zijn, dan moet u deze periode eerst wachten. Pas na afloop van het broedseizoen mag het vogelnest verwijdert worden. Dit staat beschreven in de Wet natuurbescherming.

Tarieven Schoorsteenvegen Aalsmeer

Houtkachel

  • inclusief arbeid en btw
  • geen voorrijkosten

78,-

Pelletkachel

88,-

Rieten dak

98,-

Klanten Zeggen

Schoorsteenveger Aalsmeer heeft bij mij mijn open haard en schoorsteen geveegd. Goede service tegen een schappelijke prijs!

Paul

uit Aalsmeer

Al jaren onze vaste schoorsteenveger. Wij zijn meer dan tevreden!

Bastiaan

uit Aalsmeer

Vanuit mijn haard kwam er rook de woonkamer in. Op zeer korte termijn had Schoorsteenveger Aalsmeer nog een plekje om onze rookkanalen te inspecteren. Na een inspectie bleek dat onze schoorsteen alleen geveegd moest worden. Fijn geholpen door de vriendelijke man.

Rianne

uit Aalsmeer

Twee keer per jaar komt er een schoorsteenveger van Schoorsteenveger Aalsmeer mijn rookkanalen vegen. Elke keer goed geregeld!

Karel

uit Aalsmeer

Onze Partners

Wilt u veilig en verantwoord stoken?

Bel nu voor gratis advies!

Call Now Button